Θέλεις να γράψεις το παιδί σου σε δημοτικό παιδικό σταθμό; Κάνε την αίτηση (από) ΣΗΜΕΡΑ - AllYou.gr

Search

Θέλεις να γράψεις το παιδί σου σε δημοτικό παιδικό σταθμό; Κάνε την αίτηση (από) ΣΗΜΕΡΑ

Ξεκίνησε η υποβολή τους! 

> ΠΑΙΔΙ ::
15 Μαϊου 2016

Σχεδιάζεις να γράψεις το παιδί σου σε παιδικό σταθμό του δήμου Αθηναίων; Σήμερα (15 Μαΐου) ξεκινάει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για νέες εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, μέσα από το site του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15/06/2016. 

Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο). Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2016-2017 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 01/09/2016. 

Τι περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά; 

1. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού

2. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού – Έντυπο από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί

3. Φωτοτυπία εμβολίων, πρόσφατο μαντού και αντίγραφο βιβλιαρίου του παιδιού

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών από τον εργοδότη του τελευταίου μήνα προς της αιτήσεως της εγγραφής και των δυο γονιών. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και το ωράριο.

6. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους

7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδήματος οικείας ΔΟΥ καθώς και το αντίγραφο εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους

8. Αδεια παραμονής για αλλοδαπούς

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή

Πού θα τα αποστείλεις; Ταχυδρομικά, στην διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης εγγράφων, Ρόδου 181, ΤΚ 10443, Αθήνα. Ακολούθησε το allyou στο Instagram!