Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS – 1 Δεκεμβρίου

Μέρα ευθύνης, ευαισθητοποίησης, στήριξης, δράσης και κυρίως αποδοχής

Αγγελική Λάλου

Κάθε χρόνο, την 1η Δεκεμβρίου, ο κόσμος εορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα του AIDS. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ενώνονται για να δείξουν υποστήριξη σε άτομα που ζουν με HIV και να θυμούνται εκείνους που έχουν πεθάνει από ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS.

Κάθε Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο φέτος θα είναι η παγκόσμια αλληλεγγύη, κοινή ευθύνη. Το φετινό θέμα εντάσσεται σε έναν αυξανόμενο κατάλογο προκλήσεων που η Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS έχει προειδοποιήσει και ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καθιερώθηκε το 1988, η Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS ήταν η πρώτη διεθνής ημέρα για την παγκόσμια υγεία. Κάθε χρόνο, οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών συνεργάζονται για την εκστρατεία γύρω από συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τον ιό HIV.

Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο.

 

 

Πολλοί άνθρωποι φορούν κόκκινη κορδέλα, το παγκόσμιο σύμβολο της ευαισθητοποίησης, της υποστήριξης και της αλληλεγγύης προς τα άτομα που ζουν με τον ιό HIV.

Τα άτομα που ζουν με HIV κάνουν τη φωνή τους να ακούγεται για θέματα σημαντικά στη ζωή τους.

Ομάδες ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του AIDS κινητοποιούνται για την υποστήριξη των κοινοτήτων που υπηρετούν και για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Φέτος, τα γεγονότα επισημαίνουν την τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας.

 

Η Παγκόσμια Ημέρα του AIDS παραμένει τόσο σχετική σήμερα όσο ήταν πάντα, υπενθυμίζοντας σε ανθρώπους και κυβερνήσεις ότι ο HIV δεν έχει φύγει. Εξακολουθεί να υπάρχει κρίσιμη ανάγκη για αυξημένη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του AIDS, για αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αντίκτυπο του HIV στη ζωή των ανθρώπων, για τον τερματισμό του στίγματος και των διακρίσεων και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV.

 

Ιστορική ανασκόπηση των κεντρικών θεμάτων που είναι αφιερωμένα κάθε χρόνο στην Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS:

 

 

2020  Global solidarity, shared responsibility: Παγκόσμια αλληλεγγύη, κοινή ευθύνη

 

2019    Communities make the difference: Οι κοινότητες κάνουν τη διαφορά

 

2018    Know your status: Μάθετε την κατάστασή σας

 

2017    My health, my right: Η υγεία μου, δικαίωμά μου

 

2016    Hands up for HIV prevention: αγωνιζόμαστε για την πρόληψη του HIV

 

 

2015 On the Fast-Track to end AIDS: στο γρήγορο δρόμο για τον τερματισμό του AIDS

 

2014 Close the gap: Κλείστε το κενό

 

2013    Zero discrimination: Μηδενική διάκριση

 

2012 Together we will end AIDS: Μαζί θα τερματίσουμε το AIDS

 

2011 Getting to zero: Φτάνοντας στο σημείο μηδέν

 

 

2010    Universal access and human rights: Παγκόσμια πρόσβαση και ανθρώπινα δικαιώματα

 

2009 Universal access and human rights: Καθολική πρόσβαση και ανθρώπινα δικαιώματα

 

2008 Stop AIDS. Keep the promise—lead, empower, deliver: Σταματήστε το AIDS. Τηρήστε την υπόσχεση — οδηγήστε, ενδυναμώσετε, πραγματοποιήστε

 

2007 Stop AIDS. Keep the promise—leadership: Σταματήστε το AIDS. Τηρήστε την υπόσχεση - ηγεσία

 

2006 Stop AIDS. Keep the promise—accountability: Σταματήστε το AIDS. Τηρήστε την υπόσχεση - λογοδοσία

 

2005 Stop AIDS. Keep the promise: Σταματήστε το AIDS. Κρατήστε την υπόσχεση

 

 

2004 Women, girls, HIV and AIDS: Γυναίκες, κορίτσια, HIV και AIDS

 

2003 Stigma and discrimination: Στίγμα και διακρίσεις

 

2002 Stigma and discrimination: Στίγμα και διακρίσεις

 

2001   I care, do you? Με νοιάζει, εσένα;

 

2000 AIDS: men make a difference AIDS: οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά

 

1999 Listen, learn, live! World AIDS campaign with children and young people: Ακούστε, μάθετε, ζήστε! Παγκόσμια εκστρατεία για το AIDS με παιδιά και νέους

 

 

1998 Force for change—world AIDS campaign with young people: Δύναμη για αλλαγή - παγκόσμια εκστρατεία για το AIDS με νέους

 

1997 Children living in a world of AIDS: Παιδιά που ζουν σε έναν κόσμο του AIDS

 

1996 One world, one hope: Ένας κόσμος, μια ελπίδα

 

1995 Shared rights, shared responsibilities: Κοινά δικαιώματα, κοινές ευθύνες

 

1994 AIDS and the family: Το AIDS και η οικογένεια

 

 

1993 Time to act: Ώρα για δράση

 

1992 AIDS—a community commitment: AIDS - μια κοινοτική δέσμευση

 

1991 Sharing the challenge: Μοιραστείτε την πρόκληση

 

1990 Women and AIDS: Γυναίκες και AIDS

 

1989 Our lives, our world—let’s take care of each other: Οι ζωές μας, ο κόσμος μας - ας φροντίσουμε ο ένας τον άλλον

 

1988 A world united against AIDS Ένας κόσμος ενωμένος κατά του AIDS

 

 

 About us

allYOU

Φρέσκο (ολόφρεσκο), δικό σου (καταδικό σου) site:
allyou.gr. Δηλαδή όλη εσύ, όλα εσύ. Όλα για σένα, όλα από σένα.

Ποιοι είμαστε

Top
0
Shares